Vaccinering mot TBE

TBE är en förkortning för Tick-Borne Encephalitis, som är en virussjukdom som överförs till människor via bett från småkryp som fästingar. Sjukdomen kan orsaka en inflammation i hjärnan (encefalit) och leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive feber, huvudvärk, muskelsmärtor och utmattning. I vissa fall kan TBE också orsaka långvariga hälsoproblem, som kognitiva störningar och rörelseproblem.

Det finns vaccinering mot TBE som är tillgängligt och det är viktigt att vaccinera dig om du bor i eller reser till områden där sjukdomen är vanlig. Du kan också undvika bett från småkryp genom att bära långärmade kläder och använda insektsmedel när du vistas i potentiellt riskabla områden.

Kan man förebygga bältros?

Om du haft vattenkoppor så kan du få det som heter bältros. Det är en infektionssjukdom som kan ge dig besvär som utslag och blåsor, som gör ont. Det går att göra en vaccination för att förebygga bältros

Bältros drabbar ofta personer över 50 år, men det kan även ske hos yngre och hos barn, men det är ganska ovanligt. 

Gör hälsokontroller

Det finns många goda skäl till att göra en regelbunden hälsokontroll. Här är några av de viktigaste:

Upptäcka problem i ett tidigt skede: Genom regelbundna hälsokontroller kan du upptäcka hälsoproblem i ett tidigt skede, när de är enklare att behandla och förebygga.

Uppdatera vaccinationsrekommendationer: Din läkare kan rekommendera nödvändiga vaccinationsskydd baserat på din ålder.

Bland annat kontrolleras din längd, vikt, midjemått, BMI, puls och blodtryck. Du får även ta ett blodprov som kontrollera blodstatus, sockernivå, njurfunktion och levervärden. Utöver det är det en sjuksköterska som genomför en kort intervju och pratar med dina utmaningar med hälsa. 

20 Feb 2023